•  

مورچه

مورچه خانگی یکی از حشرات کاملا شناخته شده است . 
غیر از حشره ماده ، اعضا مختلف کلنی مورچه ، سالیان زیادی عمر می‏کنند بدین صورت که کارگران تا 7 سال و ملکه‏ها گاهی تا 15 سال عمر می‏کنند 
لانه مورچه‏ها معمولا در داخل دیوار خانه‏ها، پی ساختمانها ، داخل چمن‏ها ، داخل چوبها ، درختان پوسیده و زیر سنگها ساخته می‏شود. 
مورچه‏ها گاهی با نیش‏های دردناکی که ایجاد می‏کنند علاوه بر عکس العمل های شدید پوستی باعث مرگ از طریق ایجاد آنافیلاکسیس روی بعضی از افراد حساس می‏شوند. در مورچه های بزرگ تحف نام (aroma nigricans) مهاجرت با قلع و قمع کردن مزارع و خانه ها صورت می گیرد طول هر کاروان این نوع مورچه به بیش از 500 متر میرسد . در مسیر خود حشرات مختلف ، طیور ، پستانداران وحشی و اهلی و مارها و سایر خزندگان وقتی انسان را مورد حمله قرار میدهند فقط از شیرآور و سبزیجات تغذیه نمی کنند . 
 

شکل ظاهر مورچه :


چشم های ساده به صورت گرد ، شاخک زانوئی و شامل 2 قسمت (Funiculus,scape) میباشد . صحت scape بزرگتر و به سر چسبیده است . و Funiculus بقیه شاخک هارا تشکیل میدهد . قفسه سینه شامل 2 جفت بال است بال های جلویی بزرگتر و عریضتر از عقبی است شکم در این حشرات شامل 2 قسمت gastev,pedicel بدین شامل یک تا 2 قسمت است که متصل به قفسه سینه است و بقیه قسمت های شکم کوچکتر است . 
این قسمتها در اصطلاح حشره شناسی موسوم به Node میباشد . تعداد و شکل Node در مورچه ها متفاوت است . 
مورچه‏ها دگردیسی کامل داشته و طی چهار مرحله تخم ، لارو ، شفیره ، حشره بالغ زندگی را می‏گذراند . تخم بسیار ریز وبسته به نوع مورچه شکل مختلف دارد . لاروها بدون پا ، شفاف و گرد هستند و بعد از چندین مرحله پوست اندازی تبدیل به شفیره میشوند . شفیره شبیه به حشره بالغ است ولی بدنش نرمتر ورنگش سفید بوده وبدنبال تامین غذا حرکتی ندارد . در بعضی از جنس ها شفیره ، کاملا عریان است . و در برخی شفیره ، داخل یک کپسول قرار دارد که این را تحت نام تخم مورچه برای غذای حیوانات به فروش میرسانند حشره بالغ درست بعد از چند روز که از مرحله شفیرگی خارج شد شروع به فعالیت می‏کند ودر این شرایط بدن مورچه سخت و به رنگ تیره در می‏آید . مدت زمان لازم برای پرورش مورچه از مرحله تخم تا حشره بالغ بین 6 هفته تا دو ماه طول می‏کشد که این بستگی به شرایط محیطی و فصلی دارد . مورچه‏ها حشرات اجتماعی هستند وبه صورت کلنی زندگی می‏کنند و در داخل کلنی شامل سه قسمت هستند. کارگران ، ماده ها ، نرها جنس نر در مورچه‏ها بالدار بوده و بال خود را تا زمان مرگ حفظ می‏کنند این مورچه ها از نظر اندازه بزرگتر از کارگرها و کوچکتر از ملکه میباشند . جنس ماده در مورچه ها بزرگترین گروه خانوادگی را شامل میشوند .

انواع مورچه ها :


مورچه صحرائی ، مورچه آتشی ، مورچه خانگی ، مورچه پیاده رو ، مورچه سارق ، مورچه مخملی درخت ، مورچه فرعون ، مورچه هرمی ، مورچه سیاه کوچک ، مورچه آتشی کوچک ، مورچه آکروبات ، مورچه آرژانتینی ، مورچه سربزرگ ، مورچه نجار ، مورچه زرد بزرگ ، مورچه برگخوار ، مورچه دروگر ، مورچه عسل ، مورچه مزرعه ذرت ، مورچه نادان ،