سمپاشی اردبیل


ارائه خدمات تضمینی ذیل در اماکن عمومی،مسکونی وادارات به هموطنان عزیزدرسطح استانهای اردبیل،آذربایجان شرقی و شهرستان آستارا  

 

ضد عفونی علیه کرونا ویروس  کووید 19 تضمینی 

مبارزه با تخم،لاریانمف،شفیره وبالغ حشرات(انواع سوسک(مبل،دراکولا،آردوحبوبات)،انواع مگس(خانگی،طویله)،انواع مورچه،کنه،کک،رتیل،مایت های خانگی،انواع سوسری،انواع ساس،میدج  صدرصد تضمینی 

موریانه،خرپا،ماهی نقره ای دراماکن مسکونی،عمومی واداری...باروش علمی وتخصصی صدرصد تضمینی 

مشاوره ومبارزه باشپش باآخرین دستورالعمل علمی صدرصد تضمینی 

مبارزه با حشرات و جانوران موذی به صورت موقت با استفاده از مواد دورکننده 

مبارزه با انواع جوندگان (موش) وجانوران موذی وسمی(مار،عقرب،صدپاوهزارپا) تضمینی 

مبارزه با حشرات وجانوران آبزی موذی درداخل استخرها ومنابع آب

مبارزه با حشرات و میازهای روی دام و طیور

مبارزه با حشرات و قارچ در موزه های حشره شناسی وجانور شناسی

مبارزه با موش فاضلاب صدرصد تضمینی 

مبارزه با عقرب  صدرصد تضمینی

مبارزه با حشرات تجزیه کننده  جسد در اماکن  صدرصد تضمینی

سمپاشی و ضد عفونی  دامداری یها علیه بیماری تب مالت ،  تب کریمه کنگو

حذف کلنی زنبور مزاحم 

حذف مورچه های ریز  زرد آپارتمان   

صید گربه ، راسو .. و رها سازی در مکان امن 

ضدعفونی  مواد غذایی و ترانزیتهای بین الملی و پاکسازی از حشرات    

 

 

آخرین مطالب

سمپاشی اردبیل ، سمپاشی موش ، سمپاشی سوسک ، سمپاشی در اردبیل ، مبارزه با موش فاضلاب

ارائه خدمات تخصصی سمپاشی و مبارزه با حشرات زیر نظر کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی

شپش ، اردبیل

ارئه خدمات تخصصی مبارزه با شپش

سمپاشی اردبیل

ارائه تخصصی مبارزه با حشرات